• Působíme na trhu již od roku 1997více

 • Vinylové podlahy jsou dnes nejvyhledávanější podlahová krytinavíce

 • Provádíme renovace podlah historických objektů

 • Komplexní dodávka, montáž obkladů a dlažebvíce

 • Poskytujeme komplexní servis rekonstrukcí

Renovace parketových podlah

Má-li se v daném interiéru tapetovat nebo malovat, doporučujeme provést tyto práce před započetím renovace podlahy, aby nedošlo k jejímu poškození rozlitou barvou nebo lepidlem. Odstraníme opatrně soklové lišty, a to přiložením dřevěného klínu ke zdi. Po vnitřní straně klínu kolmo k podlaze zaveďte za lištu sekáč nebo dláto. Kýváním nástroje pak lištu od zdi uvolněte. Podlahu pečlivě prohlédněte. Vyčnívající hřebíky, pokud je nebude možno vytáhnout, zapusťte opatrně pomocí kladiva a průbojníku, volné třísky přilepte. Poté vyčistěte podlahu vysavačem.

Broušení parketových podlah

Postup je stejný a nezáleží na tom, zda se jedná o staré, renovované či nově položené parketové podlahy. Před přelakováním musíme parkety přebrousit. Nově položené parkety, pokud se nejedná o již v továrně nalakované hotové parkety, přebrušujeme, abychom odstranili přechody mezi jednotlivými podlahovými prvky a pro dosažení rovnosti povrchu podlahy. U starých podlah takto odstraňujeme znečištěný nebo drsný povrch. Je zapotřebí pokaždé více brusných kroků s různou hrubostí brusiva. Počet brusných kroků závisí na velikosti a četnosti přechodů u nově položených parket a na stupni opotřebení u starých podlah, případně stupni jejich nerovnosti.

Postup broušení

Postup broušení

Postup při broušení dřevěných podlah


Brusný sled u nových parket

Brusný sled u renovace parket

Broušení plochy

Podlahu brusíme pomocí válcového nebo pásového brusného stroje, jehož brusný válec nejprve osadíme brusným pásem hrubé zrnitosti. Nasadíme ochranné víko, zapneme stroj a začneme s broušením.
Stroj vedeme pomalu dopředu, a přitom pomocí ruční páky opatrně spouštějte brusný válec do pracovní polohy.

Pro zamezení vzniku brusných stop je zapotřebí dbát následujících bodů:

 • Mozaikové parkety, případně vlysy pokládané do vzoru mozaika nebo stromeček brousíme zásadně diagonálně k průběhu vláken zleva doprava.
 • Jelikož musí být brousicí stroj veden, zůstává podlaha za strojem ve stěnové oblasti, od které začínáme brousit cca 1m neobroušena. Tuto plochu opracujeme návazně v obráceném směru k již nasazené brusné stopě. Přechod musí být bezpodmínečně přebroušen bez přítlaku a volně a měl by ležet proti dopadu světla. Pak je stínování vzniklé rozdílným směrem broušení téměř neviditelné.
 • Vedeme stroj mírným, pokud možno stejnoměrným tempem.
 • Zpětný chod broušení by měl být prováděn ve stejné stopě jako brusný chod vpřed.
 • Změna směru z broušení vpřed na broušení vzad by měla ležet v méně osvětlených oblastech plochy. Není-li toto možné, musíme viditelná místa v bodech obratu ve směru původního broušení dokončit talířovou bruskou.
 • V žádném případě se nesmí s rotujícím, spuštěným brusným válcem stát ani měnit směr. Tímto by se vybrousilo prohloubení, které by především při hrubém brusivu již nebylo možné následným jemnějším brusivem odstranit. Před koncovými body brusného směru musí být brusný válec v pravý čas pomalu nadzdvihnut od plochy podlahy.
 • Nepostačí-li výsledek jednoho brusného kroku a jsou ještě viditelné nerovnosti, použije se kroku dalšího se stejnou zrnitostí kolmo na právě ukončený brus.
 • Po každém brusném kroku je nutno pečlivě vyčistit celou plochu podlahy pomocí výkonného vysavače.
 • Poslední brus s nejjemnější zrnitostí by měl být vždy prováděn ve směru dopadu světla.
 • Nejkvalitnějšího posledního brusu dosáhnete pomocí talířové brusky.

Vyplnění trhlin a spár spárovacím tmelem

Než začneme s posledním brusem, zkontrolujeme trhliny a spáry na povrchu podlahy, které jsou často viditelné až po konečném broušení a vyčištění podlahy vysavačem. Tyto trhliny a spáry je třeba před jemným broušením vytmelit. Jako tmel doporučujeme směs z brusného prachu a pojiva, kterou si zhotovíte sami. K tomu potřebujete brusný prach z posledního broušení (nejlépe z okrajové brusky) a jako pojivo použijte spárovací tmel na vodní bázi, obojí se obvykle dávkuje v poměru 1:1. Připravený tmel má po vyschnutí přibližně stejnou barvu jako povrch dřevěné podlahy. Pro vyplnění trhlin a spár naneseme tmel pomocí stěrky z nerez oceli rovnoměrně na celou plochu podlahy. Po vytvrzení tmelu (cca 30 min.) můžeme začít s posledním broušením.

Broušení okrajů a rohů

Potom, co jste povrch podlahy přebrousili zrnitostí P60, použijeme okrajový a rohový brusný stroj. Upneme brusný kotouč o zrnitosti P40 na brusný talíř a začneme s broušením okrajů. Nejdříve brousíme boční pás, který jste předtím nemohli opracovat válcovou bruskou. Vedeme přitom stroj lehce a bez většího přítlaku elipsovitým pohybem ve směru zleva doprava a dbáme na to, aby byl stroj stále v pohybu. Jinak by mohly na povrchu zůstat nežádoucí brusné nebo dokonce spálené stopy. Po přebroušení okrajů se zrnitostí P 40, opracujeme plochu válcovým brusným strojem s P80. Poté provedeme v okrajových oblastech jemnější přebroušení s P60 nebo 80 a přitom dbáme na to, abychom dosáhli bez přechodového výbrusu mezi okraji a plochou. Ideální je, když celá plocha podlahy i okraje a rohy jsou vybroušeny stejnou hrubostí brusiva (např. P100 ÷ 120). Nacházejí-li se v místnosti topná tělesa, pod kterými musí být samozřejmě podlaha též přebroušena, použijeme okrajovou brusku s dlouhým pracovním ramenem a bez problémů můžeme brousit i pod topnými tělesy. Pro broušení v rozích použijeme okrajovou brusku.

Broušení dřevěných podlah

Prkenné podlahy jsou opět v módě. Protože dříve nebyla žádná možnost dlouhodobě chránit povrch prkenných podlah a nezbytná péče drhnutím, natíráním, voskováním a olejováním byla velmi náročná a pracná, bývaly některé dřevěné podlahy po desetiletí přikryty linoleem nebo kobercem. Chcete-li právě takovouto prkennou podlahu upravit, musíme před přebroušením odstranit pozůstatky starých čisticích a udržovacích prostředků. Přitom v zásadě postupně provádíme stejné kroky jako u broušení starých parket.

Po prvním přebroušení o zrnitosti P 24 musí být odstraněny všechny nerovnosti, zbytky špíny, laku, vosku a oleje. Je-li prkenná podlaha rovná a bez přechodů, můžeme provádět základní brusné kroky paralelně s průběhem prken. Odstraníme tím nerovnosti, jejichž původ vzniká v podloží nebo nerovnoměrnou tloušťkou dřeva. V takovýchto případech provádíme jemnější výbrusy diagonálně k průběhu prken pod úhlem 7÷15 stupňů ke směru pokládky.

Broušení dřevěných schodů

U dřevěných schodů bývají stupně uprostřed většinou silně vychozeny a je třeba jejich povrch vybrousit do roviny. Proto doporučujeme, napřed na talíř brusného stroje upnout brusné kotouče se zrnitostí P24, pozor však na měkké dřeviny, kde by mohlo použitím velmi hrubého brusiva dojít k poškození. Proto u dřevin, jako jsou např. smrk, borovice nebo modřín začínáme pro jistotu s P40. Tímto obrousíme vrstvu nečistot, laku nebo vosku a zároveň vyrovnáme jednotlivé schodišťové stupně.

Nachází-li se na dřevěných schodech silná vosková vrstva, která brusný kotouč rychle zalepí, musíme ji před broušením pomocí škrabky nebo cídliny odstranit ručně. Při broušení vedeme stroj bez zbytečného přítlaku a v elipsovitém pohybu. Dbáme na to, aby stroj nikdy nebrousil dlouho na jednom místě nebo došlo k probrusu. V obou případech by tak mohly vzniknout nežádoucí brusné nebo spálené stopy. Pro další kroky použijeme brusné kotouče P60. Jemný výbrus provádějte zrnitostí P80 a 100. Profilace schodišťových stupňů dokulata nebo jiného tvaru dosáhnete ručním zabroušením.

Lakování dřevěných podlah a dřevěných schodišť

Pokud jsme Vaši parketovou nebo prkennou podlahu případně dřevěné schodiště pečlivě vybrousili, vyčistíme celou plochu důkladně výkonným vysavačem. Nyní je již nutno se po podlaze pohybovat v čisté domácí obuvi, nebo boty opatřit plstěnými návleky , aby nedošlo ke znečištění či poškrábání vyčištěné vybroušené plochy. Je-li povrch podlahy i ostatní části místnosti, ve které budeme lakovat bez prachu, můžete začít s lakováním.

Dle předpokládaného provozního zatížení můžeme zvolit některý z laků například Bona na vodní bázi. Tyto laky chrání životní prostředí, neboť neobsahují škodlivé látky, jsou nehořlavé a bez nepříjemného zápachu. Lak nanášíme pomocí válečku na aplikaci vodních laků nebo lakovacího kartáče, v množství 100÷120 g/m2 v jedné vrstvě. To znamená, že z 1 litru laku ošetříte plochu 8-10 m2 v jedné vrstvě nátěru. S lakováním začínáme na straně dopadu světla do místnosti a pracujte směrem od světla pryč. Tak můžeme lakovanou plochu stále kontrolovat a případná chybná místa okamžitě opravit. Aplikujeme 1 vrstvu laku základního a 2-3 vrstvy laku vrchního. Parketový lak nanášíme v pruzích cca 1,50 m po celé šířce plochy. Směr postupu lakování volíme podle vstupu světla do místnosti. V případě prkenných nebo palubkových podlah nanášíme lak v podélném směru jednotlivých podlahových prvků. Po ukončení musí povrchová plocha, cca 2-3 hodiny schnout.

Po zaschnutí základního laku aplikujeme první vrstvu laku vrchního. Po zaschnutí první vrstvy vrchního laku (2-3 hod.) můžeme na plochu opět vstoupit a jemným mezibroušením odstranit postavená dřevěná vlákna. Pro tuto práci používáme, talířový brousicí stroj s brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti P120. Povrchová plocha musí být před druhou vrstvou laku opět stejnoměrně hladká.

Než začneme nanášet druhou vrstvu vrchního laku, důkladně vysajme prach vzniklý mezibroušením a dbáme na to, aby nedošlo k usazení zvířeného prachu na nově nalakované ploše. Při aplikaci druhé vrstvy vrchního laku postupujeme naprosto stejně jako u vrstvy první. Zvláště odolného povrchu podlahy dosáhneme aplikací třetí vrstvy vrchního laku. Toto provádíme až po důkladném vyschnutí druhé vrchní vrstvy, kterou mírně zdrsníme  a pečlivě odstraníme vzniklý prach. Během těchto prací je nutno zamezit dopadu přímého slunečního záření na upravovanou plochu, protože by to za určitých okolností mohlo vést u laku k tvorbě bublin. Dobré bez průvanové větrání prostoru zkracuje dobu schnutí laku.

Vstupujte na čerstvě nalakovanou plochu nejdříve po 1 dni od posledním nátěru. Nepokládejte na podlahu během této doby koberce nebo předložky. Po cca 1 týdnu dosáhne lakový film své konečné tvrdosti a jeho plných užitných vlastností.

Při výběru laku byste měli investovat do kvalitnějších výrobků, které Vám ušetří čas i peníze za předčasnou renovaci parket. Podle typu laku lze vybírat ze dvou kategorií: bytové a zátěžové laky. Zátěžové jsou určené pro náročnější podmínky tělocvičen či kanceláří.

Pokud uvažujete nad volbou laku či oleje, pak se laky doporučují do bytů a olej do specifických prostředí (třeba restaurací). V poslední době se vyrábí také tvrdý voskový olej s přednostmi laku, který se výborně hodí i do bytů.

Jako další péči o dřevěné podlahy byste měli nanášet polishe na laky či doplňovací oleje a speciální mýdla. Rádi Vám s jejich výběrem poradíme a doporučíme pro Vás ten nejvodnější.

Go to top